Příjem žádostí o finanční příspěvek

07.11.2013 10:12

SOCIÁLNÍ PŘÍSPĚVEK

Z rozpočtu obce bude jako každý rok poskytnut finanční jednorázový příspěvek občanům s trvalým  bydlištěm

v obci Vysoká u Příbramě.

 

Písemnou žádost je třeba podat do úterý 26. 11. 2012

 

Žádost  s odůvodněním předejte komukoliv ze zastupitelstva obce nebo na OÚ. Schvalování žádostí proběhne 26. 11. 2013 na mimořádném zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě.