Příprava obce na odpisování majetku

03.11.2011 15:30

Již za pár měsíců zahájí obec odpisování svých budov a dalšího investičního majetku. Ačkoliv se může zdát, že jde o práci, kterou by měla zajišťovat pouze účetní, není tomu tak.  Odpisování majetku v tzv. hlavní činnosti představuje zásadní zlom ve vedení účetnictví obcí. První použití metody odpisování dlouhodobého majetku provedou účetní jednotky poprvé v účetní závěrce sestavované k 31. prosinci 2011. K tomuto datu musí být dlouhodobý majetek a soubory tohoto majetku, které se odpisují podle zákona a vyhlášky, kategorizovány s přiřazení doby používání (5 – 80 let). Dále musí být vypočteny oprávky, tedy souhrn teoretických odpisů z minulých let. Pro účely odpisování se majetek nebude přeceňovat, ale odpisuje se z ceny, která je nyní cenou pořizovací nebo reprodukční pořizovací a kterou nyní obec účetně eviduje. Zavedení odpisů logicky zvyšuje náklady hospodaření obce a lze očekávat, že se obec octne v účetní ztrátě. V současné době se ukazuje velmi problematická interpretace výsledku, a to nejen ve vztahu k zastupitelům či občanům, ale také vůči např. ratingovým agenturám.