PROSBA K OBČANŮM OBCE VYSOKÁ

02.06.2013 00:00

Obracím se na Vás, zvláště starousedlíky, s prosbou o pomoc při získání fotodokumentace, týkající se otevření Památníku Antonína Dvořáka ve Vysoké 20. července 1963.

Podařilo se mi zatím získat jen základní informace ve Státním okresním archivu Příbram a obecní kronice, která však postrádá přílohu s fotografiemi, plakáty a pozvánkou.

Pokud někdo z Vás uchoval až do dnešního dne některé z těchto dokumentů, případně i fotografie z akcí, pořádaných památníkem v letech 1963 – 1989 a umožní našemu muzeu zhotovení jejich kopií , pomůže mi tak významně ke kompletaci připravované výstavy, za což budu velmi vděčná…

 

Těším se na příjemnou spolupráci.

Vladěna Šplíchalová

Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami

e-mail: director.pamatnik@antonindvorak.cz

mobil.tel.:  606 655448

www.antonindvorak.cz