Provozní řád tělocvičny a posilovny

30.07.2019 18:41

Od 24.7.2019 platí Provozní řád tělocvičny a posilovny. Žádáme Vás o jeho dodržování.

Obec Vysoká u Příbramě jako vlastník objektu tělocvičny a posilovny a movitého majetku v něm umístěného, vydává v zájmu zabezpečení řádné správy a ochrany majetku i podmínek pro provádění sportovní činnosti  v tomto zařízení následující provozní řád:

Provozní řád tělocvičny a posilovny.pdf (446161)