Rozhodnutí PS ČR o udělění obecního symbolu a vlajky

27.03.2013 19:19

Vážení občané a přátelé naší obce,

obec Vysoká u Příbramě zakončila roční žádost o udělení obecního symbolu a vlajky minulé pondělí, dne 18. 3. 2013 kdy z rukou předsedkyně  Poslanecké sněmovny paní Miroslavy Němcové převzala užívací dekret k obecnímu symbolu a vlajce. Toto slavnostního aktu se zúčastnili zástupci obce, starosta obce pan Zdeněk Strnad a místostarosta obce pan Jindřich Tomášek.

Užívací dekret: OZN-udeleni-dektretu-symbol-znak.pdf (104,4 kB)

Nyní dovolte abychom Vám znovu vítězný symbol a vlajku znovu představili.

Zelené pole štítu připomíná zdravé životní prostředí obce, okolní lesy a symbolizuje i zemědělství jako významný druh obživy obyvatel obce v minulosti. Stříbrný kruh vychází z původního erbovního znamení Častolárů z Dlouhé Vsi, kteří vlastnili Vysokou od roku 1556 do roku 1667, tedy nejdéle ze všech vlastníků. V erbu Častolárů byl stříbrný kotouč – kruh. Kotouč sloužil jako ochrana ruky, v které držel rytíř při soubojích dřevec. Listy lekna (leknínu) mají vztah ke znaku rodu Kouniců, kteří nosili „Červený štít a na něm dvě stříbrná lekna přeložená křížem, každé se třemi kořeny a nahoře velkým lupenem proti sobě postavená“. Listy lekna měl ve svém znaku též pání Říčanští z Říčan, kteří v dějinách obce vystupují dvakrát - roku 1403 a 1705. Lekníny jako vodní rostliny zároveň symbolizují velké množství rybníků na katastru a v okolí obce včetně slavného Rusalčina jezírka. Červená barva z výplně kruhu je inspirována barevností štítu znaku tří významných rodů, které se zapsaly významně do historie Vysoké - Častolárů z Dlouhé Vsi, pánů z Říčan a Kouniců. Figura lyry je znamením hudby a připomínkou dvacetiletého pobytu slavného hudebního skladatele Antonína Dvořáka na Vysoké. Zdejší prostředí bylo inspirací pro jeho hudební díla.

A co bude dál?

V příštím měsíci se koná veřejné zasedaní zastupitelstva, kde budeme o celém slavnostním aktu informovat.Protože jsme již v minulém roce byli informování o schválení, tak jsem připravili obecní rozpočet tak, abychom letos mohli nechat vyrobit např. turistické informační cedule, vydat publikaci o obecním symbolu a vlajce a další. Přesnou podobu a rozsah zatím připravujeme a budeme Vás informovat.

Na závěr bych rád jménem zastupitelstva všem poděkoval za spolupráci při vytváření naší obecní identity, která nám všem pomůže si uvědomovat hodnotu místa, ve kterém společně žijeme. Dále bych rád poděkoval za vynikající spolupráci panu Vernerovi, který dokázal historii naší vesnice překreslit do dnes již oficiálního symbolu naší obce.

Zdeněk Strnad, starosta