Schválený závěrečný účet Obce Vysoká u Příbramě za rok 2017

28.06.2018 13:37

20180627_200849.pdf (364439)
20180627_201016.pdf (59279)
Příloha 2018.pdf (5156102)
Rozvaha 2017.pdf (2704234)
Výkaz Fin 2-12 2017.pdf (6664290)
Výkaz zisku a ztráty 2017.pdf (1554082)
Závěrečný účet Vysoká 2017.xls (52224)