Schválený závěrečný účet Obce Vysoká u Příbramě za rok 2018

26.06.2019 23:34

Závěrečný_účet_obce_Vysoká_u_Příbramě 2018.pdf (185409)

Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2018.pdf (3048720)

Fin 2-12 M 122018.pdf (64045)

Příloha účetní závěrky 2018.pdf (129821)

Rozvaha 2018.pdf (46396)

Vykaz GAR a PAR 2018.pdf (68618)

Výkaz zisku a ztráty 2018.pdf (42817)