Schválený závěrečný účet SOAD za rok 2017

26.06.2018 09:19

Příloha - Svazek.pdf (5448480)
Rozvaha - Svazek.pdf (1542018)
Výkaz Fin 2-12 - Svazek.pdf (3312631)
Výkaz zisku a ztráty - Svazek.pdf (954289)
Závěrečný účet za rok 2017 2.část - Svazek.pdf (3237969)
Závěrečný účet za rok 2017 I.část - Svazek.pdf (882204)
Zpráva o přezk.hospod.za rok 2017 -Svazek.pdf (3137767)