SOAD: Návrh Závěrečného účtu za rok 2017 a zpráva o přezkoumání hospodaření obce

01.06.2018 13:41

Návrh Závěrečného účtu za rok 2017 - Svazek.pdf (700756)
Návrh ZÚ za rok 2017 Svazek - II.část.pdf (2805178)
Příloha - Svazek.pdf (5448480)
Rozvaha - Svazek.pdf (1542018)
Výkaz Fin 2-12 - Svazek.pdf (3312631)
Výkaz zisku a ztráty - Svazek.pdf (954289)
Zpráva o přezkumu DSO A.Dvořák za rok 2017.pdf (2995380)