Socální příspěvek 2016 - příjem žádostí

19.10.2016 15:38

Z rozpočtu obce bude jako každý rok poskytnut finanční jednorázový příspěvek občanům s trvalým  bydlištěm v obci Vysoká u Příbramě.

Písemnou žádost je třeba podat do středy 30. 11. 2016

Žádost  s odůvodněním předejte komukoliv ze zastupitelstva obce nebo na OÚ. Schvalování žádostí proběhne v prosinci 2016 na veřejném zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě.