SOCIÁLNÍ PŘÍSPĚVEK 2017

03.11.2017 09:48

SOCIÁLNÍ PŘÍSPĚVEK

 

Z rozpočtu obce bude jako každý rok poskytnut finanční jednorázový příspěvek sociálně slabším občanům s trvalým bydlištěm v obci Vysoká u Příbramě.

Písemnou žádost je třeba podat do pátku 1.12.2017

Žádost s odůvodněním předejte komukoliv ze zastupitelstva obce nebo na OÚ. Schvalování žádostí proběhne ve středu 13.12.2017 na zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě.