SOCIÁLNÍ PŘÍSPĚVEK

10.11.2015 11:03

Z rozpočtu obce bude jako každý rok poskytnut finanční jednorázový příspěvek sociálně slabým občanům s trvalým  bydlištěm v obci Vysoká u Příbramě.

Písemnou žádost je třeba podat do pondělí 30. 11. 2015

Žádost  s odůvodněním předejte komukoliv ze zastupitelstva obce nebo na OÚ. Schvalování žádostí proběhne 8.12.2015 na veřejném zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě.