Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

03.08.2020 18:34

20200803_161002.pdf (264956)