Svazek obcí Podbrdského regionu: Návrh Závěrečného účtu za rok 2019 + účetní závěrka za rok 2019 Svazek

13.05.2020 17:12

Inventarizační zpráva 2019.pdf (361567)
Návrh Závěrečného účtu Svazku obcí Podbrdského regionu 2019.docx (497410)
V040-201912K01.pdf (4463575)
V060-201912K01.pdf (627087)
V061-201912K01.pdf (623668)
V062-201912K01.pdf (4298876)
Zpráva o přezkoumání hospodaření 2019.pdf (1568514)