VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ

26.03.2012 12:44

Stavební úřad v návrhu výroku:
I. Vydává podle § 79, 92 a 95 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření r o z h o d n u t í  o  u m í s t ě n í s t a v b y domovní vrtaná studna (dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 369/16 v katastrálním území Vysoká u Příbramě.

 

Rozhodnuti.pdf (93,9 kB)