Veřejná vyhláška obecné povahy Ministerstva zemědělství

06.09.2019 18:04
Opatření obecné povahy vydané podle ustanovení § 51a zákona č. 289/1995 Sb., 
o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).
 
41508_2019-MZE-16212.pdf (225756)
OOP 2019_2_Priloha1.pdf (610475)