VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O SPOJENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ O POVOLENÍ VYJÍMKY Z OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ, ZAHÁJENÍ SPOJENÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

09.04.2013 12:39

Servis a opravna automobilů u rodinného domu - Vysoká u Příbramě 125, na pozemcích st. p. 274, parc. č. 359/3 v katastrálním území Vysoká u Příbramě.

OZN-USR-MarinBernasek_2012_73522.pdf (104 kB)