VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ: Žádost o vydání stavebního povolení ke zřízení vodního díla: „Splašková kanalizace a ČOV Vysoká u Příbramě“.

25.04.2018 18:03

VV-zahajeni rizeni_570252440_0_2018-19077.pdf (671342)