VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ: vodovodní řad, vrtaná studna, přípojky 0,4 kV, úpravna vody, vodojem, vodovodní přípojky

29.12.2017 23:29

VV-oznameni o zahajeni uzemniho rizeni-2017-97285.pdf (172639)