VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA: Opakované veřejné projednání návrhu Územního plánu obce Vysoká u Příbramě

02.07.2018 13:56

Veřejná vyhláška _OVP-ÚP VuP.pdf (316532)

Vysoká u Příbramě_text_odůvodnění.pdf (2167481)
Vysoká u Příbramě_text_výrok.pdf (1440261)

1_ZČ_Vysoká u Příbramě.pdf (580097)
2_HV_Vysoká u Příbramě.pdf (941118)
3_VPS_Vysoká u Příbramě.pdf (455569)
4_KV_Vysoká u Příbramě.pdf (1067180)
5_ZPF_Vysoká u Příbramě.pdf (618515)
6_Vysoká_ŠV.pdf (2939011)

Vysoká_Vyhodnocení vlivů URÚ.pdf (230274)

SEA Vysoka u Pribrame.pdf (9510188)
Dopracovane_ hodnoceni_ SEA Vysoka_ u Pr_i_brame_ III.pdf (650917)