VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA: veřejné projednání návrhu Územního plánu obce Vysoká u Příbramě

18.09.2017 23:26

Veřejná vyhláška_ÚPn-Vysoká u Příbramě.pdf (320293)

ÚPn- ČÁST VÝROKOVÁ.pdf (1371219)

ÚPn-ČÁST ODŮVODNĚNÍ.pdf (1791833)

ÚPn-Vyhodnocení vlivů URÚ.pdf (857343)

ÚPn-SEA-Vyhodnocení vlivu na ŽP.pdf (9510188)

 

1_ZČ_Vysoká u Příbramě.pdf (587855)
2_HV_Vysoká u Příbramě.pdf (945291)
3_VPS_Vysoká u Příbramě.pdf (458270)
4_KV_Vysoká u Příbramě.pdf (1076519)
5_ZPF_Vysoká u Příbramě.pdf (626865)
6_ŠV_Vysoká u Příbramě.pdf (2846839)