Veřejné projednání Změna č. 1 ÚP Vysoká u Příbramě

04.03.2020 18:19

1_VZC_Vysoká u Příbramě_ZM1.pdf (346199)
2_HV_Vysoká u Příbramě_ZM1.pdf (350001)
3_KV_Vysoká u Příbramě_ZM1.pdf (536911)
4_ZPF_Vysoká u Příbramě_ZM1.pdf (358866)
ID rozdělovník.doc (40448)
Veřejná vyhláška.pdf (741727)
Vysoká u Př._ZM1_srovnávací text.pdf (642672)
Vysoká u Př._ZM1_výrok a odůvodnění.pdf (325326)