Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje 2012

27.09.2012 11:16

Oznámení  o  době  a  místě  konání  voleb

 

 

Starosta obce Vysoká u Příbramě podle  §  27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o  změně některých zákonů, ve  znění pozdějších předpisů,

                                               

oznamuje:

 

1. Volby do Zastupitelstva Středočského kraje se konají:

 

  • v pátek dne 12. října 2012 od 14,00 hodin do 22,00 hodin  a
  • v sobotu dne 13. října 2012 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.

 

2. Místem konání voleb

ve volebním okrsku č.1

je volební místnost Vysoká u Příbramě č.p. 128

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu ve Vysoké u Příbramě

 

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky. Neprokáže-li  uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

 

4. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.

 

5. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové.