Výběr místních poplatků na rok 2012

08.02.2012 23:16

Poplatky za svoz pevného domovního odpadu (popelnice) a psa se budou vybírat v zasedací místnosti OÚ Vysoká u Příbramě

ve dvou termínech a to:

1. termín: úterý 21.2.2012 od 18:00 do 19:30 hodin

2. termín: úterý 28.2.2012 od 18:00 do 19:30 hodin

 

Sazby poplatků:

A. Poplatek za svoz TKO - splatný do 28.2.2012

    * osoba s trvalým pobytem v obci k 1.1.2012: 440,- Kč/osobu/rok - u rodin (počítají se 2 generace) s více než 4 osobami se vztahuje 50% sleva na 5. a         každou další osobu.

    * rekreační objekt: 440,- Kč/objekt/rok

    * organizace: 1 420,- Kč/popelnici/rok + 160 Kč/organizaci/rok za tříděný odpad

Poznámka: nárok na 2 známky, tj. dvě popelnice mají rodiny (počítají se 2 generace) s pěti a více osobami. Ostatním žadatelům, kteří tuto podmínku nesplňují a žádají o druhou známku je nabídnuta možnost doplacení rozdílu do částky 2 200 Kč.

 

B. Poplatek za psa(y) - splatný do 28.2.2012

    * 1. pes: 50,- Kč/rok

    * 2. a každý další pes: 500 Kč/rok

 

Platba místních poplatků:
- výkon správy místních poplatků provádí obecní úřad (správce poplatků);
- vybrané poplatky jsou příjmem obce;
- z poplatků za sběr a likvidaci komunálního, velkoobjemového a nebezpečného odpadu obec platí svozovou firmu (vzhledem k tomu, že vybraná částka nestačí, obec doplácí svozovou firmu z příjmu za tříděný odpad);
- platba probíhá podle Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích.

 

Popelnice, které nebudou označeny samolepkou roku 2012, nebudou od 1.4.2012 vyvezeny.

Děkujeme za pochopení.