Výběr místních poplatků na rok 2014

31.01.2014 19:11

Poplatky za svoz pevného domovního odpadu (popelnice) a psa se budou vybírat v zasedací místnosti OÚ Vysoká u Příbramě

ve dvou termínech a to:

1. termín: úterý 11. 2. 2014 od 18:00 do 19:30 hodin

2. termín: úterý 18. 2. 2014 od 18:00 do 19:30 hodin

 

Sazby poplatků:

A. Poplatek za svoz TKO - splatný do 18.2.2014

    * osoba s trvalým pobytem v obci k 1.1.2014: 420,- Kč/osobu/rok - u rodin (počítají se 2 generace) s více než 4 osobami se vztahuje 50% sleva na 5. a         každou další osobu.

    * rekreační objekt: 420,- Kč/objekt/rok

    * organizace: 1 390,- Kč/popelnici/rok + 160 Kč/organizaci/rok za tříděný odpad

Poznámka: nárok na 2 známky, tj. dvě popelnice mají rodiny (počítají se 2 generace) s pěti a více osobami. Ostatním žadatelům, kteří tuto podmínku nesplňují a žádají o druhou známku je nabídnuta možnost doplacení rozdílu do částky 2 100Kč.

 

B. Poplatek za psa(y) - splatný do 18. 2. 2014

    * 1. pes: 50,- Kč/rok

    * 2. a každý další pes: 500 Kč/rok

 

Platba místních poplatků:
- výkon správy místních poplatků provádí obecní úřad (správce poplatků);
- vybrané poplatky jsou příjmem obce;
- z poplatků za sběr a likvidaci komunálního, velkoobjemového a nebezpečného odpadu obec platí svozovou firmu (vzhledem k tomu, že vybraná částka nestačí, obec doplácí svozovou firmu z příjmu za tříděný odpad);
- platba probíhá podle Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích.

 

Popelnice, které nebudou označeny samolepkou roku 2014, nebudou od 1. 3. 2014 vyvezeny.

Děkujeme za pochopení.