Vyhlášení období déletrvajícího sucha

22.07.2015 22:48

Dobrý den,

hejtman Středočeského kraje dnes vyhlásil tzv. období déletrvajícího sucha. Tímto vstupují v platnost předem definovaná opatření, omezení a povinnosti dle Nařízení Středočeského kraje č. 4/2010, čl. 2, odst. 2 (v příloze).

V tomto období vstupují v platnost následující opatření, omezení a povinnosti:
a) zákaz kouření, rozdělávání a používání otevřeného ohně v prostorách a na místech, kde může dojít k jeho rozšíření,
b) zákaz spalování hořlavých látek (suchá tráva, plevel, větve apod.) na volném prostranství, a to zejména v blízkosti porostů, polí s obilovinami a pícninami,
c) zákaz jízd parních lokomotiv bez přijatých protipožárních opatření,
d) zákaz vjezdu motorových vozidel do lesů a na polní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele lesních a zemědělských pozemků při jejich obhospodařování. Neplatí rovněž pro fyzické a právnické osoby provádějící pro vlastníky a nájemce lesů práce zajišťující hospodaření v lese,
e) zákaz táboření mimo vyhrazené prostory,
f) zákaz povolování výjimek vlastníky lesů z ustanovení lesního zákona3),
g) zákaz pálení klestu a kůry v lesích (viz čl. 4 tohoto nařízení),
h) povinnost zajistit průjezdnost příjezdových cest do lesních porostů,
i) povinnost vlastníků nebo uživatelů zdrojů vody pro hašení prověřit jejich stav a nedostatky, které nejdou bezprostředně odstranit, nahlásit a zajistit jejich následné odstranění,
j) zajištění maximální hospodárnosti při používání vodních zdrojů určených pro hašení požárů (každý je povinen strpět v tomto směru potřebná omezení).

KÚ_4_2010_zvýšené nebezpečí požárů.rtf (23806)