Výroční zpráva 2011

16.04.2012 15:18

Obec společně s Obecním Úřadem Vysoká u Příbramě zvěřejňuje výroční zprávu v rozsahu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a dle rozhodnutí zastupitelstva obce.

VyrocniZprava-2011.pdf (229,5 kB)