Výskyt ptačí chřipky v Evropě – informace pro drobnochovatele

01.12.2016 11:08

V současné době se v Evropě objevila řada případů vysocepatogenní ptačí chřipky u volně žijících ptáků i v chovech drůbeže. Přestože na území České republiky výskyt této nákazy nebyl zjištěn od roku 2007, v okolních evropských státech je v letošním roce počet případů vysocepatogenní ptačí chřipky mimořádně četný.

Aktuální nákazovou situaci je možné sledovat na www.svscr.cz/zdravi-zvirat/ptaci-chripka- influenza-drubeze/ptaci-chripka-aktualni-nakazova-situace/.

Ptaci_chripka_-_informace_pro_verejnost.pdf (224633)