Výsledek přezkoumání hospodaření obce za rok 2010

20.03.2011 16:00

 Dle oficiální zprávy nezávislého auditora KA ČR č.o. 1019 ze dne 18.3.2011nebyly zjištěny chyby a nedostatky, které by měly závažnost nedostatků uvedených v zákoně č. 420/2004 Sb., p10, odst.3, písm. c). Dále nebyly identifikována žádná rizika dle zákona 450/2004 Sb.

Podíl pohledávek na rozpočtu územního celku: 2.55%

Podíl závazků na rozpočtu územního celku: 2.46%

Podíl hodnoty zástav na celkovém majetku územního celku: 0%