Vysoká u Příbramě: Návrh Závěrečného účtu za rok 2017 a zpráva o přezkoumání hospodaření obce

03.06.2018 10:16

VuPb_Příloha 2018.pdf (5156102)
VuPb_Rozvaha 2017.pdf (2704234)
VuPb_Výkaz Fin 2-12 2017.pdf (6664290)
VuPb_Výkaz zisku a ztráty 2017.pdf (1554082)
VuPb_Závěrečný účet za rok 2017 - II.část.pdf (3764541)
VuPb_Závěrečný účet za rok 2017.pdf (706754)
VuPb_Zpráva o přezkumu za rok 2017.pdf (4016910)