VÝSTRAHA na jev: SILNÉ BOUŘKY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):

04.07.2012 14:52

od čtvrtka 05.07.2012 12:00 do pátku 06.07.2012 22:00

Zvlněné frontální rozhraní nad střední Evropou, oddělující chladnější
vzduch na západě a severozápadě od velmi teplého na východě a jihovýchodě,
 se bude přesouvat velmi zvolna přes naše území k západu.

Ve čtvrtek odpoledne a večer, v noci na pátek a během pátku se na našem
území obnoví bouřková činnost. Očekáváme tvorbu lokálně silných bouřek,
které budou doprovázeny přívalovými srážkami s úhrny až kolem 50 mm,
silnými nárazy větru až kolem 25 m/s (90 km/h) a ojediněle i kroupami.

Doporučení ke zmírnění následků velmi silných bouřek:
-V oblastech zasažených přívalovými srážkami lze očekávat rychlý odtok
vody ze svahů, rychlé rozvodnění malých toků, potoků a jindy suchých
koryt, zatopení níže položených míst, sklepů, podemletí komunikací apod.
-Pro omezení škod silným nárazovým větrem zajistit okna, dveře,   odstranit
nebo upevnit volně položené předměty (zahradní nábytek,   slunečníky apod.),
 zabezpečit skleníky, stavební jeřáby apod.
-Dbát na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí úrazu větrem
uvolněnými předměty, pádem ulomených větví apod. a zásahu bleskem.
-Sledovat vývoj situace a jeho prognózu (veřejnoprávní televize, rozhlas
nebo internet ČHMÚ).

Vydalo: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Praha/Havelka
        ve spolupráci s VGHMÚř

        https://pocasi.chmi.cz/
        https://hydro.chmi.cz/hpps