Výzva pro podání nabídky "Výstavba workoutového hřiště"

25.11.2019 17:56

Oznámení o zrušení veřejné zakázky.pdf (234322)

 

Výzva-workoutové hřiště.pdf (3266012)

Vzor - Čestné prohlášení o splnění způsobilosti a kvalifikace.pdf (97506)

Vzor - Krycí list nabídky.pdf (147942)

Výkaz výměr.xlsx (12185)

Technologický postup realizace workoutové hřiště.pdf (144077)

Návrh smlouvy o dílo.pdf (294840)

Půdorys projektu.png (188390)