Zahájení kotlíkové dotace 8.9.2014

19.08.2014 13:06

Kotlíková dotace 2014

příjem žádostí již od 8.9.2014

Středočeský kraj pokračuje v mimořádně úspěšném projektu takzvaných kotlíkových dotací. Na výměnu starých kotlů za nové a tím i na zlepšení kvality ovzduší ve středních  Čechách je ve druhém kole dotačního řízení na kotlíkové dotace připraveno celkem 80 miliónů korun, což je dvojnásobek oproti kolu prvnímu.

Na hlavním portálu webových stránek Středočeského kraje byl pro zájemce o kotlíkovou dotaci zřízen speciální odkaz

 https://www.kr-stredocesky.cz/web/zivotni-prostredi  (Kotlíková dotace) Zájemci zde již nyní naleznou  text výzvy na podporu výměny starých kotlů za nové, veškeré potřebné formuláře pro podání žádosti o dotaci či podrobné podmínky pro její udělení.

Samotný příjem žádostí bude v sídle Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, vchod B, zahájen v pondělí 8. září 2014 od 9:00.   

V rámci první výzvy na výměnu starého kotle za nový ekologický, která proběhla v roce 2013, zájemci celou finanční částku 40 miliónů korun, která byla na tento program vyčleněna, vyčerpali během čtyř dnů.