Záměr obce prodat část pozemku p.č. 409/6 v rámci narovnání majetkoprávních vztahů

18.06.2014 08:55

Zamer obce prodat pozmek p 409-6.pdf (135993)