ZÁPIS DO MŠ Třebsko 2018-2019

04.04.2018 06:57

ZÁPIS DO MŠ 2018-2019

 

Mateřská škola Třebsko vypisuje společně s Obecním úřadem Třebsko zápis pro školní rok 2018-2019 na dny:
 15.5.2018 v době od 8:00-15:00 hod.

 

Přihlášky k přijetí do mateřské školy budou k vyzvednutí v MŠ Třebsko nebo ke stažení na webových stránkách OÚ Třebsko

 

Rodiče při zápisu předloží:
-občanský průkaz
-rodný list
-vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
-potvrzení lékaře o řádném očkování dítěte (toto neplatí pro děti zapisované k povinnému předškolnímu vzdělávání-viz níže)

Důležitá změna:
Na základě novely zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) se od školního roku 2017/2018 nově zavádí povinné předškolní vzdělávání. Podle ustanovení §34 odst. 1 je předškolní vzdělávání povinné od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte. Pro školní rok 2018/2019 se tato povinnost tedy vztahuje na děti narozené od 01.09.2012 do 31.08.2013, včetně dětí s odkladem povinné školní docházky. Pro děti mladší (tedy dvouleté až čtyřleté) je předškolní vzdělávání nadále nepovinné.

Tiskopisy ke stažení:


Kriteria prijimani deti.pdf (127748)
Prihlaska dite do MS.pdf (238301)
Evidencni_list pro dite do MS.pdf (929247)