Zapište si datum 20. července 2013 do svého kalendáře!

02.06.2013 11:29

V letošním roce, přesně 20 července 2013, uplyne už 50 let od vzniku Památníku Antonína Dvořáka ve Vysoké.

Do dnešní podoby tato instituce, sídlící v zámečku ve Vysoké u Příbramě, prodělala několik změn, a to jak organizačních, obsahových, tak i stavebních. O tom všem bude informovat připravovaná výstava „50 let Památníku Antonína Dvořáka ve Vysoké“ (zahradní kavárna Sládkovna od 20. července do 1. září 2013).

- Celodenní slavnostní program jsme soustředili na stejné datum 20. července 2013, jen o 50 let později.

- Přesně na den, jen o padesát let později, tedy na sobotu 20. července 2013, jsme pro Vás, milé návštěvníky, připravili celodenní slavnostní program.

Od 10 do 17 hodin budou pouze v tento den v koncertním sále zámečku ve Vysoké vystaveny tři vzácné originály:  Dvořákův dopis ze Spillvile do Vysoké správci vily Hodíkovi ( ze 7. 7. 1893 ), dopis Václava Kounice zaslaný A. Dvořákovi z Vídně a kniha oddaných obce Střebsko ( dnešní Třebsko ) se zápisem svatebního obřadu JUDr. Václava Kounice s Josefínou Čermákovou a podpisem svědka Antonína Dvořáka ( z  26. listopadu 1877 ).  První dva dopisy jsou součástí sbírky památníku, za možnost zapůjčení knihy oddaných z roku 1877 děkujeme Státnímu oblastnímu archivu v Praze – Státnímu okresnímu archivu Příbram.

Díky vstřícnosti Římskokatolické farnosti Třebsko bude v tentýž den od 15 do 18 hodin otevřen pro veřejnost i kostel Nanebevzetí P. Marie ve Třebsku.

Večerní program zahájí v 19.30 hodin představení Originálního hudebního divadla v Praze s názvem „Kouzelný Dvořák“ (www.musictheatre.cz), kterým účinkující sólisté Národního divadla a Státní opery v Praze připomenou hudební salón druhé poloviny 19. století, a to dokonce za účasti samotného Mistra Antonína Dvořáka…

Noční zámecký park a především čelní fasádu zámku oživí audiovizuální představení pražského klubu Lunchmeat (www.lunchmeat.cz) za doprovodu reprodukované hudby z Dvořákovy tvorby. Začátek je závislý na absolutní tmě, pravděpodobně ve 21.30 hodin.

Aktuální informace sledujte na našich webových stránkách: www.antonindvorak.cz .

Na viděnou se těší
Vladěna Šplíchalová a pracovníci památníku