Návrh závěrečného účetu obce 2016, Zpráva auditora 2016

22.05.2017 15:58

Protokol o schválení účetní závěrky - obec.docx (15030)
Vykazy 2016.pdf (161224)
Vykazy Vysoka 2016.pdf (197711)
Závěrečný účet obce Vysoká 2016.doc (40960)
Závěrečný účet Vysoka 2016.xls (61952)
Zprava auditora 20170511-zaverecna.pdf (2526984)