Zveřejnění dokumentů v souladu s novelou zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

06.03.2017 09:48

Zveřejnění dokumentů

V souladu s novelou zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů oznamujeme:

  1. Střednědobý výhled rozpočtu obce Vysoká u Příbramě na roky 2018 a 2019 je v elektronické podobě zveřejněn na internetových stránkách obce www.vysokaupribrame.cz v záložce „OBECNÍ ÚŘAD“, sekce „“Rozpočet obce“, oddíl „Rozpočtový výhled obce“. Název dokumentu je „Rozpočtový výhled 2018-2019.pdf (359932)“.
  2. Rozpočet obce Vysoká u Příbramě na rok 2017 je v elektronické podobě zveřejněn na internetových stránkách obce www.vysokaupribrame.cz v záložce „OBECNÍ ÚŘAD“, sekce „“Rozpočet obce“, oddíl „Rozpočet obce“. Název dokumentu je „Schválený rozpočet 2017.pdf (415609)“.

Dokumenty jsou v listinné podobě k nahlédnutí na obecním úřadě Vysoká u Příbramě v úředních hodinách, tj. ve středu od 18:00 do 19:30 hod.

Obec Vysoká u Příbramě

Vyvěšeno: 6.3.2017

Sejmuto: