Obecní znak a prapor

Podle dřívějších právních norem mohly znak užívat města, uznána byly historické znaky městeček, nikoliv obcí. Většina obcí, které chtějí užívat znak a prapor, musí požádat o jeho udělení Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky, a sice na základě zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích. To platí i pro obec VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ, která nemá doposud svůj obecní znak a obecní prapor, a proto obecní insignie jsou předmětem letošních příprav. Více informací na téma obecních symbolů naleznete v předchozích číslech Vysockého občasníku (VysockyObcasnik04-2011.pdf (274,7 kB), VysockyObcasnik11-2011.pdf (571 kB)).

Na základě usnesení zastupitelsva obce Vysoká u Příbramě č. 20120320/03/06 ze dne 20.3.2012 byl zahájen proces příprav na zpracování a získání obecního znaku a obecního praporu. Zpracovatelem byl zastupitelstvem vybrán ing. Jaroslav Verner z Příbrami.

A protože se toto téma týká nás všech, tak nás všechny do tohoto projektu chceme zapojit!

Způsob návrhu symbolů bude proveden v několika etapách, a to:

1. etapa: na stránkách obce, viz. níže, a v jarním občasníku 2012 bude zveřejněna anketa, ve které budeme mít všichni možnost zaslat svůj podnět, co by měl obecní symbol obsahovat, podněty budou následně předány zpracovateli, ETAPA UKONČENA

2. etapa: bude opět spuštěna anketa, tentokráte již o výběru obecního symbolu a vlajky námi, občany obce. Na zasedání budou návrhy představeny a ZO vyberou, s přihlédnutím na výsledky anktety, jednu z variant pro další zpracování. ETAPA UKONČENA, vybrán návrh 1.a

3. etapa: administratovní zpracování a podání vybrané varinaty ke schválení PS ČR ETAPA UKONČENA

Více se aktuálně dozvíte na úřední desce, www.vysokaupribrame.cz/news/rozhodnuti-pscr-o-udeleni-obecniho-symbolu-a-vlajky/