VÍTĚZNÝ NÁVRH OBECNÍHO SYMBOLU OBCE VYSOKÁ

Na základě 2 občanských anket, na strankách obce a papírové, která byla k v místním pohostinství, do výběrového kola postoupily návrhy č. I.a a IV. a to v počtu hlasů: pro návrh I.a celkem 38 hlasů, pro návrh IV. celkem 27 hlasů.

Zastupitelstvo obce Vysoká u Příbramě na svém zasedání dne 7.8.2012 schválilo usnesením č. 20120807/09/03 vítězný návrh obecního symbolu a vlajky obce Vysoká u Příbramě - varianta 1.a. Ve 3. etapě zpracovní se nyní připravuje administrativní část pro odeslaní vítězné varinaty do PS ČR.

VARIANTA    

 I.a

Popis znaku:

V zeleném poli snížený stříbrný kruh s červeným polem se zlatou lyrou uvnitř kruhu. Z kruhu vyrůstají dvě stříbrná přivrácená lekna.

Popis vlajky:

List tvoří pět svislých pruhů, zelený, bílý, červený, bílý a zelený, v poměru 2 : 1 : 3 : 1 : 2. Ve středním červeném pruhu žlutá lyra. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

 

Zdůvodnění znaku:

Zelené pole štítu připomíná zdravé životní prostředí obce, okolní lesy a symbolizuje i zemědělství jako významný druh obživy obyvatel obce v minulosti. Stříbrný kruh vychází z původního erbovního znamení Častolárů z Dlouhé Vsi, kteří vlastnili Vysoakou od roku 1556 do roku 1667, tedy nejdéle ze všech vlastníků. V erbu Častolárů byl stříbrný kotouč – kruh. Kotouč sloužil jako ochrana ruky, v které držel rytíř při soubojích dřevec. Listy lekna (leknínu) mají vztah ke znaku rodu Kouniců, kteří nosili „Červený štít a na něm dvě stříbrná lekna přeložená křížem, každé se třemi kořeny a nahoře velkým lupenem proti sobě postavená“. Lekníny jako vodní rostliny zároveň symbolizují velké množství rybníků na katastru a v okolí obce včetně slavného Rusalčina jezírka. Červená barva z výplně kruhu je inspirována barevností štítu znaku tří významných rodů, které se zapsaly významně do historie Vysoké - Častolárů z Dlouhé Vsi, pánů z Říčan a Kouniců. Figura lyry je znamením hudby a připomínkou dvacetiletého pobytu slavného hudebního skladatele Antonína Dvořáka na Vysoké. Zdejší prostředí bylo inspirací pro jeho hudební díla.

Zdůvodnění vlajky:

Zelené pruhy symbolizují zdravé životní prostředí obce, okolní lesy a zemědělství. Dva bílé pruhy symbolizují dvě stříbrná lekna a stříbrný kruh  ze znaku obce . Červený pruh přejímá barevnost  štítu znaku tří významných rodů z historie obce Vysoká : Častolárů z Dlouhé Vsi, pánů z Říčan a Kouniců. Lyra je symbolem hudby a připomíná osobnost slavného hudebního skladatele Antonína Dvořáka.

Návrhy znaků jsou zpracovány podle heraldických pravidel (např. popis stran z polohy štítonoše, nesmí přijít barva na barvu, kov na kov apod). Návrhy vlajek jsou zpracovány podle vexilologických pravidel (např. zlatá ze znaku přestavuje žlutou, stříbrná ze znaku přestavuje bílou apod.)

 

Zpracoval : ing.Jaroslav Verner

květen 2012