NÁVRH OBECNÍCH SYMBOLŮ OBCE VYSOKÁ

Pro výběr možných figur, které by mohly být použity do obecních symbolů obce Vysoká je možno vymezit několik skupin námětů:

Ve většině českých obcí není běžný nález starých vyobrazení znaků obce např. na otiscích pečetí nebo razítek, jejichž obsah by byl využitelný do tvorby nové obecní symboliky. Proto je nutno vytvořit zcela nové obecní symboly, jejichž námět lze čerpat z mnoha oblastí:

  • z názvu obce- tzv. mluvící znamení,
  • ze znaků významných majitelů obce,
  • z dějinných událostí nebo pověstí,
  • z významných stavebních památek obce, významných komunikačních staveb
  • z přírodních a krajinných zajímavostí,
  • ze symbolického vyjádření místního světce jakožto patrona obce jeho atributy,
  • ze specifické historického nebo současného povolání obyvatel obce,
  • z připomínky na narození, život, tvorbu významné osobnosti v obci.

Není znám otisk pečeti obce .

JMÉNO OBCE :

Původní jméno obce bylo Vysoký a znázorňovalo polohu obce ve vyšší části příbramské pahorkatiny na okraji Brd z níž se otevírá v jihovýchodním směru pohled přes nižší části pahorkatiny s dalekým výhledem do starého Bozeňska směrem na Třebsko, na Březnicko a až na Šumavu.

Možnost využití figur do návrhu znaku: tzv. mluvícího znamení (znázornění názvu obce figurou)

Vysokou polohu obce a zároveň tzv.mluvící znamení lze vyjádřit figurou kopce, buď stříbrné nebo zelené barvy. Stříbrné na paměť blízkých stříbrorudných dolů v Třebsku (důl GABE GOTTES -Boží dar) a březohorského důlního revíru a naleziště kaolinu na katastru obce. Zelená barva představuje blízké lesy a zemědělskou obživu obyvatelstva v minulosti.

HISTORIE OBCE :  její zakladatel, vrchnost, majitelé obce.

Obec Vysoká neměla štěstí, mimo pár výjimek na stabilní vrchnost. Majitelé přicházeli, vytěžili z panství, co se dalo a majetek prodali dál. Více se dozvíte v úplném dokumentu VÝBĚR SYMBOLŮ PRO NÁVRH OBECNÍHO ZNAKU A VLAJKY OBCE VYSOKÁ.pdf (779,2 kB).

Zpracoval : ing.Jaroslav Verner

květen 2012