Místní poplatky

pro rok 2020

A. Poplatek za svoz TKO - splatný k 31.3.2020
 
Výběr poplatků  byl prodloužen vzhledem k situaci s COVID 19. Přednost před osobním výběrem poplatku byla dána převodu financí na účet obce.
 
* osoba s trvalým pobytem v obci k 1.1.2019: 650,- Kč/osoba/rok
 
* rekreační objekt: 650,- Kč/objekt/rok
 
B. Popltek za psa/y - zrušen
 

pro rok 2019

A. Poplatek za svoz TKO - splatný do 15. 2. 2019

Výběr poplatku bude dne: 06. 02. 2019, 13. 02. 2019, 20. 02. 2019 a 27. 2. 2019 od 15:00 - 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ.

    * osoba s trvalým pobytem v obci k 1.1.2018: 540,- Kč/osobu/rok

    * rekreační objekt: 540,- Kč/objekt/rok

B. Poplatek za psa(y) - od 1.1.2019 zrušen

 

Platba místních poplatků:
- výkon správy místních poplatků provádí obecní úřad (správce poplatků);
- vybrané poplatky jsou příjmem obce;
- z poplatků za sběr a likvidaci komunálního, velkoobjemového a nebezpečného odpadu obec platí svozovou firmu (vzhledem k tomu, že vybraná částka nestačí, obec doplácí svozovou firmu z příjmu za tříděný odpad);
- platba probíhá podle Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích.

 

pro rok 2018

A. Poplatek za svoz TKO - splatný do 15. 2. 2018

Výběr poplatku bude dne: 14. 2. 2018 a 21. 2. 2018 od 17:00 - 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ.

    * osoba s trvalým pobytem v obci k 1.1.2017: 540,- Kč/osobu/rok

    * rekreační objekt: 540,- Kč/objekt/rok

 

B. Poplatek za psa(y) - splatný do 15. 2. 2017

    * 1. pes: 50,- Kč/rok

    * 2. a každý další pes: 500 Kč/rok

 

Platba místních poplatků:
- výkon správy místních poplatků provádí obecní úřad (správce poplatků);
- vybrané poplatky jsou příjmem obce;
- z poplatků za sběr a likvidaci komunálního, velkoobjemového a nebezpečného odpadu obec platí svozovou firmu (vzhledem k tomu, že vybraná částka nestačí, obec doplácí svozovou firmu z příjmu za tříděný odpad);
- platba probíhá podle Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích.

 

pro rok 2017

A. Poplatek za svoz TKO - splatný do 15. 2. 2017

Výběr poplatku bude dne: 8. 2. 2017 a 15. 2. 2017 od 17:00 - 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ.

    * osoba s trvalým pobytem v obci k 1.1.2017: 490,- Kč/osobu/rok

    * rekreační objekt: 490,- Kč/objekt/rok

 

B. Poplatek za psa(y) - splatný do 15. 2. 2017

    * 1. pes: 50,- Kč/rok

    * 2. a každý další pes: 500 Kč/rok

 

Platba místních poplatků:
- výkon správy místních poplatků provádí obecní úřad (správce poplatků);
- vybrané poplatky jsou příjmem obce;
- z poplatků za sběr a likvidaci komunálního, velkoobjemového a nebezpečného odpadu obec platí svozovou firmu (vzhledem k tomu, že vybraná částka nestačí, obec doplácí svozovou firmu z příjmu za tříděný odpad);
- platba probíhá podle Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích.

 

pro rok 2016

A. Poplatek za svoz TKO - splatný do 17. 2. 2016

    Výběr poplatku bude dne: 9. 2. 2016 a 17. 2. 2016 od 17:00 - 19:30 hodin v zasedací místnosti OÚ.

    * osoba s trvalým pobytem v obci k 1.1.2016: 490,- Kč/osobu/rok

    * rekreační objekt: 490,- Kč/objekt/rok

 

B. Poplatek za psa(y) - splatný do 17. 2. 2016

    * 1. pes: 50,- Kč/rok

    * 2. a každý další pes: 500 Kč/rok

 

Platba místních poplatků:
- výkon správy místních poplatků provádí obecní úřad (správce poplatků);
- vybrané poplatky jsou příjmem obce;
- z poplatků za sběr a likvidaci komunálního, velkoobjemového a nebezpečného odpadu obec platí svozovou firmu (vzhledem k tomu, že vybraná částka nestačí, obec doplácí svozovou firmu z příjmu za tříděný odpad);
- platba probíhá podle Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích.

 

pro rok 2015

A. Poplatek za svoz TKO - splatný do 17. 2. 2015

    Výběr poplatku bude dne: 10. 2. 2015 a 17. 2. 2015 od 17:00 - 19:30 hodin v zasedací místnosti OÚ.

    * osoba s trvalým pobytem v obci k 1.1.2015: 420,- Kč/osobu/rok - u rodin (počítají se 2 generace) s více než 4 osobami se vztahuje 50% sleva na 5. a každou další osobu.

    * rekreační objekt: 420,- Kč/objekt/rok

    * organizace: 1 390,- Kč/popelnici/rok + 160 Kč/organizaci/rok za tříděný odpad

Poznámka: nárok na 2 známky, tj. dvě popelnice mají rodiny (počítají se 2 generace) s pěti a více osobami. Ostatním žadatelům, kteří tuto podmínku nesplňují a žádají o druhou známku je nabídnuta možnost doplacení rozdílu do částky 2 100Kč.

 

B. Poplatek za psa(y) - splatný do 17. 2. 2015

    * 1. pes: 50,- Kč/rok

    * 2. a každý další pes: 500 Kč/rok

 

Platba místních poplatků:
- výkon správy místních poplatků provádí obecní úřad (správce poplatků);
- vybrané poplatky jsou příjmem obce;
- z poplatků za sběr a likvidaci komunálního, velkoobjemového a nebezpečného odpadu obec platí svozovou firmu (vzhledem k tomu, že vybraná částka nestačí, obec doplácí svozovou firmu z příjmu za tříděný odpad);
- platba probíhá podle Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích.

 

pro rok 2014

A. Poplatek za svoz TKO - splatný do 28.2.2014

    Výběr poplatku bude dne: 11. 2. 2014 a 18. 2. 2014 od 18:00 - 19:30 hodin v zasedací místnosti OÚ.

    * osoba s trvalým pobytem v obci k 1.1.2014: 420,- Kč/osobu/rok - u rodin (počítají se 2 generace) s více než 4 osobami se vztahuje 50% sleva na 5. a         každou další osobu.

    * rekreační objekt: 420,- Kč/objekt/rok

    * organizace: 1 390,- Kč/popelnici/rok + 160 Kč/organizaci/rok za tříděný odpad

Poznámka: nárok na 2 známky, tj. dvě popelnice mají rodiny (počítají se 2 generace) s pěti a více osobami. Ostatním žadatelům, kteří tuto podmínku nesplňují a žádají o druhou známku je nabídnuta možnost doplacení rozdílu do částky 2 100Kč.

 

B. Poplatek za psa(y) - splatný do 28.2.2014

    * 1. pes: 50,- Kč/rok

    * 2. a každý další pes: 500 Kč/rok

 

Platba místních poplatků:
- výkon správy místních poplatků provádí obecní úřad (správce poplatků);
- vybrané poplatky jsou příjmem obce;
- z poplatků za sběr a likvidaci komunálního, velkoobjemového a nebezpečného odpadu obec platí svozovou firmu (vzhledem k tomu, že vybraná částka nestačí, obec doplácí svozovou firmu z příjmu za tříděný odpad);
- platba probíhá podle Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích.

 

pro rok 2013

A. Poplatek za svoz TKO - splatný do 28.2.2013

    * osoba s trvalým pobytem v obci k 1.1.2013: 440,- Kč/osobu/rok - u rodin (počítají se 2 generace) s více než 4 osobami se vztahuje 50% sleva na 5. a         každou další osobu.

    * rekreační objekt: 440,- Kč/objekt/rok

    * organizace: 1 420,- Kč/popelnici/rok + 160 Kč/organizaci/rok za tříděný odpad

Poznámka: nárok na 2 známky, tj. dvě popelnice mají rodiny (počítají se 2 generace) s pěti a více osobami. Ostatním žadatelům, kteří tuto podmínku nesplňují a žádají o druhou známku je nabídnuta možnost doplacení rozdílu do částky 2 200 Kč.

 

B. Poplatek za psa(y) - splatný do 28.2.2013

    * 1. pes: 50,- Kč/rok

    * 2. a každý další pes: 500 Kč/rok

 

Platba místních poplatků:
- výkon správy místních poplatků provádí obecní úřad (správce poplatků);
- vybrané poplatky jsou příjmem obce;
- z poplatků za sběr a likvidaci komunálního, velkoobjemového a nebezpečného odpadu obec platí svozovou firmu (vzhledem k tomu, že vybraná částka nestačí, obec doplácí svozovou firmu z příjmu za tříděný odpad);
- platba probíhá podle Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích.

 

pro rok 2012

A. Poplatek za svoz TKO - splatný do 28.2.2012

    * osoba s trvalým pobytem v obci k 1.1.2012: 440,- Kč/osobu/rok - u rodin (počítají se 2 generace) s více než 4 osobami se vztahuje 50% sleva na 5. a         každou další osobu.

    * rekreační objekt: 440,- Kč/objekt/rok

    * organizace: 1 420,- Kč/popelnici/rok + 160 Kč/organizaci/rok za tříděný odpad

Poznámka: nárok na 2 známky, tj. dvě popelnice mají rodiny (počítají se 2 generace) s pěti a více osobami. Ostatním žadatelům, kteří tuto podmínku nesplňují a žádají o druhou známku je nabídnuta možnost doplacení rozdílu do částky 2 200 Kč.

 

B. Poplatek za psa(y) - splatný do 28.2.2012

    * 1. pes: 50,- Kč/rok

    * 2. a každý další pes: 500 Kč/rok

 

Platba místních poplatků:
- výkon správy místních poplatků provádí obecní úřad (správce poplatků);
- vybrané poplatky jsou příjmem obce;
- z poplatků za sběr a likvidaci komunálního, velkoobjemového a nebezpečného odpadu obec platí svozovou firmu (vzhledem k tomu, že vybraná částka nestačí, obec doplácí svozovou firmu z příjmu za tříděný odpad);
- platba probíhá podle Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích.


 

pro rok 2011

Odvoz KO: 420 Kč /osobu

Poplatek za psa: 50 Kč / 1.psa (2. a další pes 500 Kč)

Způsob úhrady: v hotovosti na OÚ ve dnech 1.3.2011 a 8.3.2011 od 18 do 19:30 hodin