Obec společně s obecním úřadem Vysoká u Příbramě využívá pro evidenci a oběh dokladů produkt eSpis Lite, který řeší kompletní evidenci, správu a zpracování dokumentů za současného respektování norem a standardů na ochranu informací.

Autorizované přihlášení: ovupb.espis.mesto.pb.cz/spslite/