Územní plán obce

Obecně závazná vyhláška 7/2002, o závazných a regulačních částech územního plánu: verze v PDF (4,2 MB)

Na základě usnesení č. 20120207/02/08 ze dne 27.2.2012 bude obec pořizovat nový územní plán dle § 188 odst. 1 stavebního zákona (Územně plánovací dokumentaci sídelního útvaru nebo zóny, územní plán obce a regulační plán schválené před 1. lednem 2007 lze do 31. prosince 2020 podle tohoto zákona upravit, v rozsahu provedené úpravy projednat a vydat, jinak pozbývají platnosti).

Více informací se dozvíte na adrese www.vysokaupribrame.cz/sluzby/uzemni-plan-obce/proces-zpracovani/