Proces zpracování 

1. Fáze projektu a jejich aktuální stav (ze dne 18. 9. 2017) Harmonogram.xls
2. Dokumenty pro veřejnost Knihovna
3. Návrh územního plánu obce pro veřejné projednání (ze dne 18. 9. 2017) Dokumnenty