Knihovna Josefa Jiřího Stankovského Vysoká u Příbramě

Adresa: Vysoká u Příbramě č. p. 128 (budova OÚ Vysoká u Příbramě, bezbarierový přístup)
Kontakt: knihovna@vysokaupribrame.cz

 

Registrace čtenářů:

Každý čtenář je povinen uhradit roční registraci v následující výši :
- čtenáři do 15 let (děti) 20,- Kč
- dospělí čtenáři 30,- Kč
- důchodci 20,- Kč

Další služby :
- jednorázová měsíční registrace čtenáře 15,- Kč
- MVS –úhrada nákladů na dopravu 1 dokumentu 50,- Kč
- Černobílý tisk (kopírování) každé započaté strany A4 2,50 Kč

V souladu s Knihovním řádem se knihy půjčují na 4 týdny, nedodržení výpůjční doby je sankcionováno poplatkem z prodlení.  Knihovní řád je k nahlédnutí v knihovně.

V knihovně je možné studovat Pamětní knihy obce, tedy kroniky (pouze po předchozí emailové domluvě). Vzhledem k tomu, že podléhají zvláštnímu výpůjčnímu režimu není  možné odnášet je mimo prostory knihovny.

 
Nabídka knihovny

Podívejte se do regálu knihovny - on-line katalog

Dokumentová část
Knihovní řád a ceník KJJSVyUPb.pdf (305,5 kB)

 

Život a dílo Josefa Jiřího Stankovského

*11. 11. 1844 Vysoká u Příbramě, č.p. 1                             
+ 10. 12. 1879 Praha

Herec, překladatel, dramatik, spoluautor Kroniky divadla v Čechách (vyd. 1881) vydavatel Divadelního slovníku (vyd. 1877), autor románu Vlastencové z Boudy (druhý díl pro předčasné úmrtí nedopsal), zanechal náčrtky k románu Kníže Honzík. Vedl část Švandovy společnosti hrající 1872-1885 v arénách na Smíchově a v Plzni. Pocházel z poměrně zámožné rodiny. Jeho otec byl ředitelem velkostatku ve Vysoké, později si koupil vlastní hospodářství v Čelákovicích. J. J. Stankovský, který zanechal studia práv, začal již na počátku 60. let 19. století uveřejňovat drobné literární práce v různých časopisech. Josef Jiří Stankovský bývá zařazován mezi nejplodnější české spisovatele. Je autorem téměř sta divadelních her a překladů, veseloher, frašek, dramat a operních libret. Divadelní hry překládal z němčiny, španělštiny a francouzštiny. Od roku 1867 byly jeho hry uváděny na scéně Prozatímního divadla, Stankovského aktovku ze života vévody Frýdlandského (Valdštejna) Malý král uvedlo i Národní divadlo v r. 1897. V roce 1872 převzal po Jaroslavu Hofovi pražskou divadelní arénu Na Komotovce a stal se jejím ředitelem. Se svojí divadelní společností vystupoval v Plzni a jiných městech. Divadelní činnost mu však nevynášela, sám na ni musel doplácet. 1875, již nemocný, se vrátil k literární činnosti. Tehdy sám napsal, nebo nadiktoval své ženě Marii, dceři Pavla Švandy ze Semčic a Elišky Peškové -Švandové, své nejcennější práce - román Vlastencové z Boudy a Divadelní slovník (vyd. 1876), který byl dlouhá léta nejvýznamnější bibliografickou pomůckou českého divadla. Stankovský je autorem přehledné Kroniky divadla v Čechách a románu O slávě herecké (vyd. 1879). Psal také historické romány: Král a biskup (vyd. 1875), Dobrodruzi (vyd. 1880) z doby Rudolfa II. a Vnučka farářova (vyd. 1876) z času pohromy bělohorské, historické povídky Maxmilián Rumpál, prachaticky primátor (vyd. 1875) a Oběti víry (vyd. 1905), dále Milevský reformátor (vyd. 1879), vážný pokus o obraz doby novější, Drobně povídky (vyd. 1881) a mnoho dalších. Místa, v nichž byly jeho jménem nazvány ochotnické soubory: Praha-Malá Strana, Praha-Nové Město, Praha-Žižkov. Pohřben na Olšanech.

 

Knihovna je cílem podpory Středočeského kraje poskytované příjemci formou regionálních funkcí.

Chod knihovny je sledován pověřenou knihovnou - Knihovna Jana Drdy Příbram. Odtud také získáváme knihy z výměnného fondu a veškeré informace, materiály a celkovou podporu při provozu knihovny. Pověření pracovníci se snaží vyjít těmto malým knihovnám vstříc a vyřizují veškeré požadavky týkající se nejen zapůjčení knih, ale také pomáhají při zpracovávání dotací, vyplňování ročních zpráv, podávají důležité informace, pořádají různé semináře pro knihovníky apod.